GO4HR

Trwały rozwój i wzrost każdej firmy zależy w dużej mierze od wpływu funkcji HR na procesy biznesowe. Wpływ ten rośnie dzięki trafnie zaprojektowanym przedsięwzięciom HR-owym. Wspieramy działy HR tworząc i wdrażając model kompetencyjny, który porządkuje i wzmacnia inne procesy HR w firmie.

HR JAKO SILNY PARTNER DLA BIZNESU

WSZECHSTRONNIE TOWARZYSZYMY DZIAŁOM HR W KLUCZOWYCH PROCESACH WSPIERAJĄCYCH BIZNES, WZMACNIAJĄCYCH KOMPETENCJE HR.

Rekrutacja

Na podstawie wymagań/wyzwań związanych ze stanowiskiem określamy profil pożądanego kandydata oraz wspieramy proces selekcji (narzędzia psychometryczne, wywiady kompetencyjne, sesje AC). Doradzamy przy podejmowaniu decyzji.

Rekrutacja
Adaptacja nowych pracowników

Adaptacja nowych pracowników

Model kompetencyjny stanowi doskonałe źródło informacji dla nowego pracownika na temat oczekiwań firmy i kryteriów oceny zachowań, postaw i efektów pracy.

Efektywna ocena pracowników

Model kompetencyjny ułatwia ewaluację pracownika, prowadzenie projektów typu AC/DC, ocena 180° i 360° czy ocena okresowa. Ułatwia planowanie i wdrażanie ścieżek kariery, stanowiąc punkt odniesienia przy planowaniu awansów.

Efektywna ocena pracowników
Szkolenia i rozwój

Szkolenia i rozwój

Dzięki stosowaniu modelu kompetencyjnego możliwe jest określanie potrzeb rozwojowych pracowników i zaprojektowanie programów rozwojowych, jak i obszarów, w których pracownik przekracza stawiane mu oczekiwania.

Assessment / Development Center

Assessment Center (AC / Centrum Oceny), to narzędzie stosowane w rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej, służące weryfikacji i ocenie kluczowych kompetencji dla danego stanowiska.

KORZYŚCI

  1. Assessment Center to zarówno indywidualne, jak i wystandaryzowane podejście do profilu kandydatów na różne stanowiska w firmie. Opiera się na obserwacji zachowań, zakłada różnorodność zadań. Efektem AC jest rozpoznanie predyspozycji kandydata do radzenia sobie z realizacją zadań tu i teraz, a także diagnoza jego potencjału do pełnienia przyszłych ról.
  2. Development Center (DC / Centrum Rozwoju) jest metodą pozwalającą na przygotowanie procesów rozwojowych menedżerów i kluczowych pracowników. Służy weryfikacji i ocenie kluczowych kompetencji zarówno pojedynczych osób, jak i całych zespołów. Korzyści z Development Center realizowanego wraz z nami to autorskie rozwiązania, konstruktywny feedback dla Uczestnika i organizacji, rzetelna informacja, skuteczność i atrakcyjność procesu, budowanie wizerunku pracodawcy.

Zarządzanie talentami

Pozyskanie, identyfikacja, motywowanie i rozwój pracowników o wysokim potencjale wymaga podejścia systemowego, a także dostosowania metod i narzędzi do strategii, kultury organizacyjnej firmy i charakterystycznego profilu ludzi zatrudnionych w firmie.

Nasze rozwiązania w obszarze zarządzania talentami obejmują projektowanie i wdrażanie systemów oceny i rozwoju, modeli kompetencji, a także wykorzystanie narzędzi diagnozy potencjału kompetencyjnego oraz licznych testów psychometrycznych. Poszczególne elementy łączymy w zintegrowane procesy zarządzania talentami oraz rozwijania Hi-Po, poparte metodologią action learning, coachingiem i mentoringiem.

KORZYŚCI

Zapewnienie ciągłości funkcjonowania firmy poprzez wewnętrzny plan sukcesji, uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez przyciąganie i zatrzymywanie pracowników o wysokim potencjale, zwiększanie efektywności działania, poprawa wyników.

Budowanie modeli kompetencyjnych

System odniesienia, jakim jest model kompetencyjny, pozwala stworzyć szczegółowy profil oczekiwanych na danym stanowisku umiejętności/pożądanych zachowań. Wraz z Klientem tworzymy modele kompetencyjne opierając się na efektywnych procedurach. Dbamy o to, aby finalny kształt modelu odzwierciedlał zarówno aktualne, jak i przyszłe wymagania na różnych poziomach stanowisk.

SZKOLENIA

Szkoła HR Biznes Partnera

Szkoła HR Biznes Partnera

Z myślą o nowoczesnym, efektywnym HR, dzięki któremu organizacja trwale się rozwija, stworzyliśmy cykl warsztatów Szkoła HR Biznes Partnera. Pomagamy budować autorytet i pozycję HR w organizacji, zarządzać projektami HR i zaangażowaniem pracowników, efektywnie rekrutować pracowników, badać skuteczność projektów szkoleniowych oraz swobodnie poruszać się w prawie pracy. Struktura szkoleń opiera się na procesach, jakie prowadzi i wspiera HR, symulacjach i case studies, wymianie doświadczeń oraz treningu umiejętności osobistych.

Sztuka Assesmentu

Sztuka Assesmentu

Przygotowujemy do pełnienia roli asesora. Sztuka Assesmentu to praktyczny warsztat skierowany do: menedżerów HR, specjalistów działów HR odpowiadających za selekcję i rekrutację, osób zarządzających zespołami, początkujących asesorów oraz osób pragnących nabyć kwalifikacje asesorskie.

Akademia Trenera

Akademia Trenera

Cykl warsztatów dedykowanych dla trenerów, konsultantów i osób, które chcą rozwijać swoją karierę w obszarze pracy warsztatowej. Celem cyklu jest kompleksowe przygotowanie Uczestników do pracy z grupami, zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozy, badania potrzeb szkoleniowych, wyznaczania celów szkoleniowych, dobierania metod i technik prowadzenia zajęć, w tym praca z „trudnym uczestnikiem”. Efektem zajęć jest również umiejętność wypracowywania Indywidualnego Planu Rozwoju z uczestnikami prowadzonych szkoleń.

KONTAKT

Go4skills
ul. Apartamentowa 5/8,
02-495 Warszawa
tel. +48 607 292 250
e-mail: szkolenia@go4skills.pl
NIP 527-21-59-094

linkedin

Napisz do nas

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane i musi być poprawnym adresem e-mail!
To pole jest wymagane!
Zgoda jest wymagana!

Administratorem danych osobowych jest Go4skills, ul. Apartamentowa 5/8, 02-495 Warszawa, e-mail: szkolenia@go4skills.pl.

Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie.
Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

Firma uzyskała Subwencję Finansową. Podmiot udzielający wsparcia PFR

GO4SKILLS ©2020

Używamy cookies m.in. w celu gromadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.