GO4MANAGEMENT

Współczesny biznes generuje nowe wyzwania – działanie w warunkach niepewności, zarządzanie różnorodnymi i zdalnymi zespołami, przyspieszone tempo zmian, parcie na wyniki finansowe w związku ze stale rosnącą konkurencją, presja zadań i odpowiedzialności, słabnąca lojalność Klienta oraz pracownika, przełom technologiczny (transformacja cyfrowa, olbrzymia ilość danych).

Dysponujemy również szerokim wachlarzem narzędzi do badania potencjału m. in.: Insights Discovery TM, Extended DISC, Facet5, MBTI, Hogan, Thomas-Killman, Assessment i Development Center, wywiad kompetencyjny.

W naszych szkoleniach rozwój kompetencji menedżerskich obejmuje zarówno kompetencje osobiste, jak i zarządcze.

Szkolenia dla początkujących menedżerów

Szkolenia dla początkujących menedżerów

Przygotowanie i wdrożenie młodych menedżerów do pełnienia nowej roli z sukcesem to główny cel prowadzonych działań rozwojowych.

Początkującym menedżerom proponujemy m.in. szkolenia:

 • ABC zarządzania zespołem
 • Asertywność w zarządzaniu zespołem
 • Jak obiektywnie ocenić i jak przeprowadzić rozmowę oceniającą
 • Jak motywować do pracy
 • Prezentacje menedżerskie
 • Prowadzenie efektywnych zebrań i spotkań
 • Rekrutacja i selekcja pracowników czyli jak zatrudniać najlepszych
 • Skuteczna komunikacja w zarządzaniu
 • Trening praktycznych umiejętności kierowniczych
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie stresem i emocjami
 • Zarządzanie czasem i priorytetami
Szkolenia dla doświadczonych menedżerów

Szkolenia dla doświadczonych menedżerów

Dla menedżera, który ma już pewną historię zarządzania zespołami, kluczowe będzie poznanie najnowszych trendów w obszarze zarządzania, znalezienie odpowiedzi na nurtujące pytania, skonfrontowanie stosowanych praktyk z doświadczonymi trenerami (nasi trenerzy to często praktycy biznesu), spojrzenie z dystansem na siebie jako menedżera i wypróbowanie nowych sposobów radzenia sobie z wyzwaniami.

Doświadczonym menedżerów proponujemy m.in:

 • Coaching i mentoring w pracy menedżera
 • Komunikacja strukturalna /Pyramid Principle/
 • Zarządzanie motywacją i zaangażowaniem
 • Sztuka wystąpień publicznych
 • Menedżer w obliczu zmiany
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie przez cele
 • Negocjacje w biznesie
 • Menedżer mediator
 • Zarządzanie konfliktem
 • Zarządzanie pokoleniem X, Y, Z
 • Szkoła Senior Menedżera
Coaching

Coaching

Coaching to proces ukierunkowany na wyzwalanie potencjału i wspieranie drugiej osoby w osiąganiu ważnych dla niej celów, wprowadzaniu zmian, rozwiązywaniu problemów, rozwijaniu potencjału. W procesie tym kluczową rolę odgrywa analiza sytuacji, poszukiwanie opcji rozwiązań, ćwiczenie wybranych umiejętności oraz otrzymywanie informacji zwrotnej. Coaching przebiega w ramach partnerskiej relacji, opiera się na zasobach i świadomych decyzjach osoby coachowanej. Coach wspiera rozwój potrzebnych kompetencji, lepsze wykorzystywanie osobistego potencjału, efektywniejsze realizowanie zadań zawodowych. Prowadzimy coaching zespołów i coaching indywidualny.

Mentoring

Mentoring

Mentoring to partnerska relacja między mistrzem a uczniem zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie. Polega głównie na tym, by uczeń, dzięki odpowiednim zabiegom mistrza, poznawał siebie, rozwijając w ten sposób samoświadomość, budował swoją odwagę do podejmowania nowych wyzwań. Wiele organizacji wprowadza programy mentoringowe, angażując doświadczonych menedżerów, by ci dzielili się wiedzą i doświadczeniem z mniej doświadczonym kolegami/pracownikami. Mentorami są najczęściej osoby, które rozumieją prowadzoną działalność, struktury, metody pracy. To osoby, które charakteryzują się silnym, naturalnym autorytetem. Relacja pomiędzy nimi opiera się na zaufaniu. Celem tego procesu jest rozwój zawodowy i osobisty „ucznia” pod kierunkiem mentora.

Mentor to ekspert, który potrafi zbudować relację opartą na szacunku i zaufaniu, ma autorytet, potrafi dzielić się wiedzą, kształtować pożądane postawy i motywować Ucznia do rozwoju i pracy nad sobą.

Etapy wdrożenia programu mentoringu w firmie:

 1. Kampania informacyjna skierowana do wszystkich pracowników, aby przybliżyć im cel tego procesu i wynikające z niego korzyści. Jest to okazja dla pokazania firmy jako organizacji Uczącej się.
 2. Opracowanie wewnętrznych procedur mentoringowych. Do najważniejszych elementów należy zdefiniowanie profilu Mentora i Mentee, określenie kryteriów udziału w programie, opracowanie programu, uzgodnienie sposobu ewaluacji.
 3. Przygotowanie Mentorów i Podopiecznych. W ramach tego etapu realizujemy szkolenia dla mentorów, warsztaty dla mentee.
 4. Wspieramy Naszych Klientów w skutecznym wdrożeniu programu mentoringu w firmie.

KONTAKT

Go4skills
ul. Apartamentowa 5/8,
02-495 Warszawa
tel. +48 607 292 250
e-mail: szkolenia@go4skills.pl
NIP 527-21-59-094

linkedin

Napisz do nas

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane i musi być poprawnym adresem e-mail!
To pole jest wymagane!
Zgoda jest wymagana!

Administratorem danych osobowych jest Go4skills, ul. Apartamentowa 5/8, 02-495 Warszawa, e-mail: szkolenia@go4skills.pl.

Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie.
Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

Firma uzyskała Subwencję Finansową. Podmiot udzielający wsparcia PFR

GO4SKILLS ©2020

Używamy cookies m.in. w celu gromadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.