Jeżeli TAK –  zapraszamy na szkolenie

Zarządzanie efektywnością wg Getting Things Done

Korzyści dla Uczestników:

 • Poznasz praktyczne narzędzia, które ułatwią Ci zarządzanie zadaniami
 • Będziesz sprawniej/szybciej zrealizować projekty
 • Uzyskasz dodatkowy czas na inne aktywności
 • Uporządkujesz sprawy/informacje i stworzysz przestrzeń na działania kreatywne
 • Zmniejszysz stres związany z natłokiem bieżących spraw

 

Zajęcia prowadzi:

Dr inż. Tomasz Stachura – przedsiębiorca, nauczyciel akademicki, Pasjonat i popularyzator metod pomagających w produktywnej
i kreatywnej pracy oraz skupianiu się na tym co naprawdę ważne. Zapraszany do programów telewizyjnych i radiowych jako ekspert.

 • Laureat prestiżowego stypendium Doctus – wspierającego innowacyjne badania doktorantów
 • Realizator licznych projektów łączących naukę z biznesem
 • Twórca aplikacji Edukacja mikroprzedsiębiorcy zrealizowanej w ramach grantu Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Dzieli się swoją wiedzą na blogu mapymysli.net

Termin 20-21.04.2020

Miejsce: Warszawa

Program:

Część teoretyczna

 1. Wprowadzenie do metody Getting Things Done (GTD)
 2. Zasady metody GTD
  • Stan pełnej koncentracji Umysł jak woda
  • Efektywne zarządzanie wewnętrznymi zobowiązaniami
  • Dlaczego rzeczy tkwią w Twoim umyśle
  • Transformacja spraw na zadania
  • Proces: Zarządzanie działaniem: podejście bottom-up, zarządzanie horyzontalne i wertykalne
  • Oczyść umysł. Wyrzuć to wszystko ze swojej głowy
 3. Pięcioetapowy proces zarządzania strumieniem zadań
  • Gromadzenie
  • Analizowanie
  • Porządkowanie
  • Przeglądanie
  • Działanie
 4. Narzędzia wspomagające metodę GTD
  • Przegląd oprogramowania (Google Keep, Nozbe, MeisterTask)
  • Mapy myśli
 5. Efekty przestrzegania podstawowych zasad
  • Efekt nawyku gromadzenia
  • Efekt podejmowania decyzji zgodnie z zasadą najbliższego działania
  • Efekt ukierunkowania na rezultaty

Część praktyczna

 • Określenie swoich oczekiwań i celów wobec szkolenia
 • Definiowanie swoich inbox’ów
 • Zapisywania swoich spraw wg listy wyzwalaczy
 • Analiza spraw – przerobienie schematu decyzyjnego
 • Porządkowanie swoich spraw
 • Tworzenie list najbliższych działań
 • Tworzenie listy projektów
 • Przeglądanie swoich spraw
 • Podejmowanie działania

Podsumowanie warsztatów – odpowiedź zwrotna od uczestników

CENA:

Udział w szkoleniu: 1250,00 PLN netto od osoby

Cena obejmuje : udział w szkoleniu /dwa dni szkoleniowe/, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, lunch i przerwy kawowe.

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne
z zawarciem umowy pomiędzy Go4Skills Sp. z o. o. a Państwa firmą.

Oznacza to również akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

 

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora,  PKO BP 83 1020 1185 0000 4302 0146 6242  najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 10 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie Go4Skills zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

Odwołanie szkolenia:

Go4Skills Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

 

Miejsce szkolenia

Warszawa. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.