Zespół Go4skills to połączenie kompetencji, wiedzy i umiejętności, które inspirują i aktywizują do rozwoju w każdej dziedzinie funkcjonowania organizacji. Jesteśmy mieszanką stylów i osobowości, która odpowie na potrzeby rozwojowe wszystkich klientów, dostosowując się do ich specyfikacji i szczególnych wymagań.

Ewa Pawlak

Dyrektor zarządzający Go4skills, Konsultant i koordynator projektów rozwojowych

 • Doświadczenia w branży szkoleniowej zdobywa od 1993 roku. Współpracowała z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce.
 • Zarządzała Spółką Centrum Kreowania Liderów, następnie, jako dyrektor handlowy i dyrektor zarządzający Schenk Institute.
 • Pracowała w pierwszej grupie menedżerskiej wchodzącej na rynek Polski spółki należącej do jednej z największych korporacji finansowych na świecie – Prudential Financial, Inc.
 • W Go4skills od 2001 roku, jako partner i dyrektor zarządzający.
 • Zaangażowana w operacyjne zarządzanie spółką oraz projekty merytoryczne realizowane przez zespół. Specjalizuje się w prowadzeniu dużych, kompleksowych i złożonych projektów rozwojowych.
 • Absolwentka Pedagogiki /UM Lublin/ oraz Zarządzania ludźmi w organizacji /Akademia Leona Koźmińskiego/. Jest akredytowanym konsultantem narzędzia Facet5.
 • Pasjonatka podróży i dobrego jedzenia.

Michał Brzeziński

Trener, konsultant ,doradca

 • Praktyk. 8 lat doświadczenia w zarządzaniu. Był Managerem Procesu w branży poligraficznej, a nastepnie Dyrektorem Generalnym w branży tekstylnej.
 • Specjalizuje się pracy z menedżerami wszystkich szczebli zarządzania. Projektuje i realizuje programy rozwojowe, udziela indywidualnych konsultacji w zakresie: budowania zespołu, motywowania, komunikacji menedżerskiej, coachingu. Jest doświadczonym specjalistą w zakresie umiejętności sprzedaży: jak prospecting, techniki sprzedaży, komunikacja z klientem, negocjacje handlowe, prezentacje handlowe. Prowadzi również warsztaty dla trenerów i coachów.
 • Wykładowca na studiach Master or Business Administration, realizowanych we współpracy z Rotterdam School of Management, Erasmus University oraz na Podyplomowych Studiach Zarządzania Projektami organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego.
 • Absolwent Politechniki Łódzkiej Wydziału Organizacji i Zarządzania we współpracy z Universite d’Auvergne I w Clermont Ferrand.

dr Mirosław Oczkoś

Trener, aktor, reżyser, specjalista ds. wizerunku

 • Trener z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla menedżerów, polityków, biznesmenów, psychologów.
 • Aktor, reżyser filmowy i telewizyjny, specjalista Public Relations w zakresie pracy z głosem i autoprezentacji.
 • Prowadzi szkolenia grupowe i indywidualne oraz konsultacje z zakresu prezentacji, autoprezentacji, wystąpień publicznych, kontaktów z mediami. Przeprowadza diagnozę predyspozycji indywidualnych.
 • Rozwija umiejętności świadomego i profesjonalnego w mediach. Współorganizuje i prowadzi projekty typu development center, jak również szkolenia niestandardowe, wykorzystujące działania teatralne i filmowe.
 • Autor takich pozycji jak: „Abecadło mówienia”; „Sztuka poprawnej wymowy, czyli o bełkotaniu i faflunieniu” oraz „Paszczodźwięki – mały poradnik dla wielkich mówców”.
 • Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Studia Podyplomowe Public Relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Jacek Walkiewicz

Inspirujący mówca, trener i mentor

 • Jeden z pierwszych mówców motywacyjnych w Polsce.
 • Od dwudziestu lat aktywnie uczestniczy w rozwoju edukacji dorosłych. Autor programów szkoleniowych i wykładów dla ponad 300 firm.
 • Ceniony za wiedzę merytoryczną i inspirujący, narracyjny, pełen humoru sposób prowadzenia spotkań. Jego wykład na TEDxWSB umieszczony na YouTube ma ponad 2,6 miliona odsłon.
 • Napisał wiele artykułów, w prasie codziennej i specjalistycznej, występował na konferencjach, w telewizji i radiu.
 • Autor takich pozycji jak: „Pełna MOC Życia” i „Pełna MOC możliwości” „Rozmyślinik”
 • Tworzył i zarządzał działem reklamy Gazety Wyborczej / 1990-2003/.
 • Założyciel, współwłaściciel, i wieloletni prezes zarządu EIRK sp. z o.o. /1998-2009/.
 • Jest członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce.
 • Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tomasz Bagiński

Trener, coach, mediator

 • Praktyk zarządzania – współwłaściciel wydawnictwa. Pierwszą firmę założył w 1998 roku.
 • Certyfikowany consultant Extended Disc (basic, advanced). W swojej pracy wykorzystuje również inne narzędzia diagnostyczne zarówno komercyjne jak i testy psychologiczne.
 • Specjalizacja : rozwój kompetencji w zakresie komunikacji, zarządzania, negocjacji i mediacji. Projektuje i prowadzi warsztaty oraz doradza w procesach sprzedaży, negocjacji, komunikacji interpersonalnej, zarządzania zespołem, zarządzania projektem.
 • Od 2008 roku głównym obszarem rozwoju i przedmiotem szkoleń są konflikty i negocjacje.
 • Aktywny mediator wg Porozumienia Bez Przemocy, kształci się i prowadzi warsztaty PBP w kraju i za granicą. Praktyk idei sprawiedliwości naprawczej, metodą kręgów naprawczych Dominica Bartera.
 • Jest jedyną osobą w Polsce, która odbyła trening facylitatora w tej metodzie. Od Lutego 2010 prowadzi grupę ćwiczącą facylitatorów Kręgów Naprawczych.
 • Absolwent UW, Psycholog

Piotr Rękawik

Trener, coach, psychoterapeuta w nurcie Gestalt

Trener, który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z doświadczania nowych rzeczy. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji, asertywności, stresu i emocji, oraz sztuki wywierania wpływu oraz wystąpień publicznych.

Specjalizuje się w następujących zagadnieniach:

 • Inspirujące wystąpienia publiczne (szkolenia dla grup i indywidualne).
 • Wywieranie wpływu podczas prezentacji (szkolenia dla grup i indywidualne).
 • Efektywna Komunikacja - wyrażanie siebie i słuchanie innych (szkolenia dla grup).
 • Techniki coachingowe w zarządzaniu (szkolenia dla grup).
 • Warsztaty komunikacji pozawerbalnej (szkolenia dla grup).
 • Techniki aktorskie w zagadnieniu wywierania wpływu (szkolenia dla grup).

Tworzy i produkuje programy e-learningowe, mogące być wsparciem innych projektów szkoleniowych, lub produktami autonomicznymi. Pisze scenariusze do filmów szkoleniowych i produkuje je.

Przeprowadził ponad 5000 godzin warsztatów dla grup i indywidualnych spotkań rozwojowych.

 • Aktor. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.
 • Trener. Ukończył szkołę trenerów biznesu (Grupa TROP 2011).
 • Ukończył Intensywny kurs Porozumienie bez przemocy /NVC/
 • Coach. Absolwent szkoły CoachWise na poziomie Equipped.
 • Psychoterapeuta. Absolwent 4 letniej szkoły psychoterapii IIPG w Krakowie

Piotr Stefaniak

Trener biznesu, coach

 • Praktyk za zakresu zarządzania i szeroko pojętego handlu. Doświadczenie menedżerskie – 5 lat. Zarządzał 50-cio osobowym zespołem call-center. Rozwijał i zarządzał działami sprzedaży i działem szkoleń.
 • Posiada wieloletnią praktykę pracy na stanowiskach związanych z handlem.
 • Aktywny trener od 2003 roku. Współpracuje z najlepszymi polskimi i zagranicznymi firmami szkoleniowymi. Ma na koncie ponad 8500 godzin spędzonych na sali szkoleniowej głównie a menedżerami i handlowcami. W jego zajęciach dotychczas wzięło udział ponad 6 600 osób.
 • Specjalizacja: ekspert w dziedzinie sprzedaży (zaawansowane metody sprzedaży, negocjacje, obsługa klienta bezpośrednio i telefonicznie), specjalista w dziedzinach zarządzania zespołem (przywództwo, zarządzanie przez cele, motywacja), rozwoju osobistego (zarządzanie sobą w czasie, komunikacja, kreatywne rozwiązywanie problemów, zarządzanie konfliktem). Wprowadzał przełomowe technologie szkoleniowe na polski rynek. Często jest trenerem wiodącym w projektach rozwojowych od etapu analizy, przez realizację, do praktycznego wdrożenia wiedzy i umiejętności przez uczestników.
 • Autor artykułów z zakresu negocjacji i sprzedaży.
 • Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej / cybernetyka/ i Uniwersytetu Warszawskiego /socjologia/.

Jerzy Pocica

Trener, konsultant, menedżer, coach, terapeuta

Specjalizuje się w treningu i coachingu dla menedżerów, wspierając ich w doskonaleniu kompetencji menedżerskich, w efektywnym  i satysfakcjonującym zarządzaniu ludźmi, organizacją, swoim życiem i rozwojem oraz w działaniach rozwojowych dla osób i zespołów, które dążą do wzrostu i doskonalenia swoich potencjałów i wyników.

 • Certyfikowany trener grupowego treningu interpersonalnego Stowarzyszenia Psychoterapeutów Krakowskiego Ośrodka Terapii
 • Rekomendowany trener treningu psychologicznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Praktyk NLP  (Polski Instytut Neurolingwistyczny)
 • Certyfikowany trener w zakresie Treningu Uczenia się i Rozwoju Thames Valley University, London
 • Certyfikowany Mentor i Doradca -  Thames Valley University, London.
 • Certyfikowany Hipnoterapeuta – Internationale Gesellschaft fur Therapeutische Hypnose, National Guild of Hypnotist.

Absolwent psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, magister psychologii. Absolwent podyplomowego Studium Bankowości i Finansów Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania (Krakowska Szkoła Biznesu) przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Specjalizuje się w treningu i coachingu dla menedżerów, wspierając ich w doskonaleniu kompetencji menedżerskich, w efektywnym i satysfakcjonującym zarządzaniu ludźmi, organizacją, swoim życiem i rozwojem oraz w działaniach rozwojowych dla osób i zespołów, które dążą do wzrostu i doskonalenia swoich potencjałów i wyników.

Grażyna Borowska

Coach, doradca, trener

 • Specjalizacja: coaching kadry zarządzające, coaching kariery, coaching relacji.
 • Jako coach pracuje od 2008 roku.. W obszarze coachingu posiada doświadczenie w pracy z kadrą menedżerską, specjalistami, studentami, osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, seniorami, rodzinami.
 • Jako coach ceniona za profesjonalizm oraz umiejętności łączenia technik coachingowych z trenerskimi i mentoringowymi. Jej dużym atutem w coachingu kadry menedżerskiej jest własne kilkuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym (GSM Plus). Główny obszary specjalizacji szkoleniowej – efektywność osobista i zawodowa, zarządzanie zespołem, zarządzanie szkoleniami, trening kreatywności i zespołowe rozwiązywanie problemów, menedżer jako coach i mentor.
 • Certyfikowany Business Coach i Life Coach. Mediator. Akredytowany trener Insights DiscoveryTM – Personal Effectiveness oraz certyfikowany konsultant Insights DiscoveryTM – Full Circle, akredytowany konsultant Extended DISC i FACET5.
 • Ekspert i współautor koncepcji Coachingu Rodzinnego w Polsce oraz coach osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Coachingi przeprowadziła dla ok. 200 osób (w tym 50 menedżerów), szkolenia dla ok. 3500 menedżerów i specjalistów.
 • Wykładowca na studiach podyplomowych SGH i UKSW.

Marcjanna Góralczyk-Przychocka

Psycholog, trener, coach

 • Realizuje projekty mające na celu rozwój zespołów oraz kompetencji zawodowych menedżerów. Prowadzi projekty interwencyjne w ramach zarządzania motywacją, zarządzania konfliktem.
 • Diagnozuje i rozwija kompetencje menedżerskie, doradza w planowaniu rozwoju zawodowego i osobistego.
 • Prowadzi ocenę kompetencji metodą Assessment/ Development Centre, szkolenia dla konsultantów i pracowników HR na temat informacji zwrotnej w procesie Feedback 360 oraz Assessment Centre, szkolenia dla menedżerów.
 • Prowadzi coaching menedżerski i osobisty, połączony z treningiem indywidualnym. Procesy te mają na celu budowanie kompetencji dostosowanych do indywidualnych celów menedżera, opierają się na jego naturalnych predyspozycjach, jednocześnie uwzględniają oczekiwania organizacji.
 • Jako coach i trener wykorzystuje wiedzę psychologiczną pochodzącą z różnych nurtów, pracuje metodami łączącymi naukę o zachowaniach, podejście systemowe oraz tzw. podejście psychodynamiczne.
 • Liczby: ponad 800 sesji z informacją zwrotną (AC/DC oraz metoda 360 stopni), ponad 250 sesji AC/DC, ponad 550 godz. pracy coachingowej, ponad 1400 godz. pracy szkoleniowej, ponad 300 godz. pracy doradczej i konsultacyjnej.

Tamara Bieńkowska

Trener, coach wykładowca akademicki i spin doktor

 • Wspiera w rozwoju od ponad 16lat. Dotchczas zrealizowała ponad 2000dni szkoleń i warsztatów oraz ponad 2000 sesji coachingu indywidualnego.
 • Specjalizuje się w projektach związanych z rozwojem kompetencji menedżerskich, sztuce prowadzenia sporów oraz treningu medialnym. Sprawuje opiekę medialną nad grupą polityków.
 • Certyfikowany trener Przywództwa Sytuacyjnego SLIIR oraz Sytuacyjnego Przywództwa Zespołowego wg metody Kena Blancharda.
 • Jako coach posiada certyfikat International Coaching Certification w zakresie umiejętności prowadzenia coachingu w organizacji, przyznawany przez International Coaching Company – Lambent do Brasil.
 • Posiada certyfikat Nr 012 „Team Coach” przyznany przez Norman Benett Academy w zakresie coachingu grupowego.
 • Jest akredytowanym konsultantem narzędzia Facet5, Extended DISC®,FRIS Style Myślenia.
 • Od lat prowadzi zajęcia na wyższych uczelniach, jako wykładowca na studiach podyplomowych: w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, WSE im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz UMCS w Lublinie.

Elżbieta Makowska

Konsultant HR, trener, coach i mentor

 • Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy korporacyjnej. Pracowała jako HR manager i dyrektor personalny w światowych firmach korporacyjnych takich firmach jak: Procter & Gamble, Arthur Andersen, Ernst & Young oraz w firmach prywatnych.
 • Obecnie pracuje jako konsultant HR, interim manager i trener zarówno w międzynarodowych korporacjach jak i polskich firmach.
 • Prowadzi coaching, mentoring. Jest doświadczonym asesorem.
 • Jako trener realizuje programy z zakresu zarządzania ludźmi, zarzadzania zmianą, zarządzania projektami. Jest współautorką cyklu rozwojowego „Szkoła HR BP” oraz programów skutecznego wdrażania mentoringu w organizacjach.
 • Posiada akredytację coacha ACC, ICF (International Coaching Federation), CPCC, TCI (The Coaches Institute) w trakcie akredytacji PCC.
 • Posiada licencje: Thomas International, MBTI, Harisson Internationat, Facet 5 oraz Coaching Clinic®

Dr Tomasz Stachura

Przedsiębiorca, nauczyciel akademicki, konsultant.

 • Pasjonat i  popularyzator metod pomagających w produktywnej i kreatywnej pracy oraz skupianiu się na tym co naprawdę ważne.
 • Zapraszamy do programów telewizyjnych i radiowych jako ekspert.
 • Laureat prestiżowego stypendium Doctus – wspierającego innowacyjne badania doktorantów.
 • Uczestnik ministerialnego projektu DOC – intensywne szkoleniemłodych naukowców z zakresu soft skills realizowane na Ivey Business School Western University Canada.
 • Realizator licznych projektów łączących naukę z biznesem.
 • Twórca aplikacji Edukacja mikroprzedsiębiorcy zrealizowanej w ramach grantu Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Witold Rychłowski

Trener, konsultant, mentor

 • Specjalizacja: wspieranie rozwoju umiejętności oraz efektywnych postaw podnoszących skuteczność działań w obszarze komunikacji, zarządzania zmianą, rozwiązywania konfliktów i przywództwa.
 • Prowadzi zajęcia w formule pracy z dużymi grupami (50 osób +), jak również klasyczne warsztaty, treningi umiejętności, seminaria oraz sesje indywidualne.
 • Kontynuuje wcześniejszą praktykę zawodową świadcząc usługi jako mediator i negocjator.
 • Jest przedstawicielem Negotiate Ltd. w Polsce, posiada międzynarodowy certyfikat trenerski Negotiate Ltd z zakresu negocjacji. Stale współpracuje z profesorem G. Kennedy z Edynburskiej Szkoły Biznesu. Reprezentuje Polskę w pracach IPW -International Practitioners Workshop – międzynarodowego forum wymiany i rozwoju wiedzy na temat procesów negocjacyjnych.
 • Absolwent SGH, Ekonomia.

Maciej Robakiewicz

Trener, konsultant ,doradca

 • W swojej pracy trenerskiej, biznesowej, konsultacyjnej korzysta z doświadczenia aktorskiego, które wyniósł z wielu lat pracy artystycznej na scenie, w teatrze i przed kamerą. Doświadczenia te wykorzystuje zarówno w szkoleniach dla grup jak i w indywidualnych zajęciach, które realizuje dla firm jak i osób prywatnych.
 • Specjalizuje się w takich tematach jak : skuteczna komunikacja, wyrazistość osobista, wystąpienia publiczne, kształtowanie wizerunku, savoir-vivre w biznesie, autoprezentacja, techniki głosowe.
 • W prowadzonych szkoleniach łączy bogate doświadczenie aktorskie z nowoczesnymi technikami stosowanymi we współczesnej edukacji dorosłych. Szczególnie często pracuje w sytuacji zmian, awansów, nowych ról, które obejmują uczestnicy. Wspiera klientów w budowaniu szeroko pojętej marki osobistej.
 • Jest absolwentem Szkoły Trenerów Biznesu TROP i Szkoły Coachów TROP oraz Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi

KONTAKT

Go4skills
ul. Apartamentowa 5/8,
02-495 Warszawa
tel. +48 607 292 250
e-mail: szkolenia@go4skills.pl
NIP 527-21-59-094

linkedin

Napisz do nas

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane i musi być poprawnym adresem e-mail!
To pole jest wymagane!
Zgoda jest wymagana!

Administratorem danych osobowych jest Go4skills, ul. Apartamentowa 5/8, 02-495 Warszawa, e-mail: szkolenia@go4skills.pl.

Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie.
Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

Firma uzyskała Subwencję Finansową. Podmiot udzielający wsparcia PFR

GO4SKILLS ©2020

Używamy cookies m.in. w celu gromadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.